Biznesowe sprawy

Ulgi podatkowe

Państwo chcąc faworyzować określone kierunki działalności może zastosować w stosunki do podatnika ulgi podatkowe. Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych mogą polegać na przykład na odliczeniu pewnych ustalonych odgórnie wydatków od opodatkowania jeszcze przed opodatkowaniem, ewentualnie możliwe jest zastosowanie niższej stawki opodatkowania od powszechnie obowiązującej lub odliczenie określonych wydatków należnego podatku. Ulgi podatkowe można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich to grupa dotycząca ulg, które przysługują podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą. Druga grupa dotyczy podmiotów, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Inny podział dzieli ulgi na te, które biorą pod uwagę poniesione przez podatnika straty związane z uzyskaniem przychodu, stanowiące zwrot kosztów związanych z życiem podatnika, te o charakterze rodzinnym, stymulacyjnym lub ulgi mające charakter zabiegu technicznego. Do ulg które można odliczyć od już wyliczonego podatku należą: koszty składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwoty wpłacone na rzecz organizacji pożytku publicznego (do wysokości jednego procenta kwoty podatku) oraz koszty ponoszone w związku z wychowywaniem dzieci własnych lub przysposobionych. Jak widać istnieją różnorodne możliwości aby podatnik mógł skorzystać z ulgi, warto więc dowiedzieć się o nich jak najwięcej.

Copyright @ 2010 Biznesowe sprawy