Biznesowe sprawy

Ubezpieczenie OC

Wśród wielu różnych ubezpieczeń mamy również do czynienia z tak zwanym ubezpieczeniem OC. Jest to oczywiście jak nie trudno się domyśleć skrót. Takowy skrót oznacza naturalnie odpowiedzialność cywilną. W takim kontekście owo ubezpieczeni jest niejako gwarancją poniesienia przez firmę ubezpieczeniową kosztów związanych z wypadkami czy też innymi zdarzeniami, które zostaną spowodowane przez nas. Takie właśnie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli OC jest bardzo sławne i rozpoznawalne w kontekście różnego typu pojazdów. Jak się, bowiem okazuje w przepisach prawa mamy zapisane, że każdy pojazd a więc także i każdy samochód musi mieć ważne i opłacone ubezpieczenie OC. Jest to gwarancja tego, że w przypadku spowodowania przez nas szkód lub też wypadków osoba poszkodowana otrzyma zadośćuczynienie finansowe. Posiadanie ubezpieczenia, OC jest obowiązkowe. Jeżeli jakiś pojazd w tym przypadku rozważmy samochód osobowy nie posiada aktualnego ubezpieczenia tego typu mnie może się poruszać po drogach. W przypadku, gdy podczas kontroli okaże się, iż dany pojazd nie jest odpowiednio ubezpieczony może się to skończyć dla właściciela karą w postaci mandatu lub nawet zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego, co już w zupełności uniemożliwia poruszanie się po polskich drogach. Warto, więc pamiętać o terminowym wnoszeniu składek i oczywiście o ubezpieczeniu.

Copyright @ 2010 Biznesowe sprawy