Biznesowe sprawy

Ubezpieczenia społeczne

Podstawowym instrumentem polityki socjalnej państwa jest zawsze ubezpieczenie społeczne razem z tak zwaną pomocą społeczną, z którą wchodzą we współpracę wewnętrzną. Istnieje cały zakres ubezpieczeń społecznych, w których panuje swoisty podział na różne jego rodzaje i pod różnymi względami, egzystujący na innych zupełnie zasadach. Przede wszystkim ubezpieczenia dzieli się z uwagi na zakres świadczeń. Zatem mamy ubezpieczenia emerytalne, rentowe a także chorobowe i wypadkowe. Warto zaznaczyć, że ubezpieczenia rentowe dzielą się na rentę inwalidzką, która z kolei ma odmianę szkoleniową oraz rodzinną czyli odbierać ją mogą wdowy oraz wdowcy a także sieroty, przy czym sieroty całkowite mają prawo do dodatkowych zasiłków i rodzice po dziecku. Ubezpieczenia chorobowe występują w przypadku chorób bądź też za urlopy macierzyńskie, natomiast wypadkowe to wypłata określonej w ustawie kwoty o charakterze odszkodowania oraz zasiłku z racji wypadków przy pracy albo przy chorobie zawodowej. Rentę inwalidzką otrzymuje osoba, u której stwierdzono stałą niezdatność do wykonywania pracy, natomiast rentę inwalidzką szkoleniową otrzymujemy jako dodatek z uwagi na konieczność przekwalifikowania się na nowy zawód, wymagający na przykład papierów inwalidzkich z grupą inwalidzką. Ubezpieczenie emerytalne to oczywiście comiesięczna wypłata należności ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego. Ubezpieczenie rentowe polega na comiesięcznym dostarczeniu należności w okresie wyznaczonym przez specjalną komisję do orzekania o niezdolności do pracy.

Copyright @ 2010 Biznesowe sprawy