Biznesowe sprawy

Trzeci filar

Każdy kraj posiłkuje się swoim własnym i niepowtarzalnym systemem emerytalnym, który powinien być adekwatny do kondycji finansowej danego państwa oraz jego obywateli. Stąd też różnice w systemach emerytalnych wielu krajów. Ponieważ system emerytalny w Polsce dotychczas nie należał do najlepiej prowadzonych na świecie, dlatego też jakiś czas temu zdecydowano o jego zmodernizowaniu. Wprowadzono trzy filary, których opłacanie pozostawiono obywatelom państwa polskiego, przy czym pierwsze dwa filary są filarami obowiązkowymi, a zatem takimi, na opłacanie których nie mamy wpływu, ponieważ już na starcie pobierania wynagrodzenia, zabiera nam się jego część. Taka „nieobrana” jeszcze z podatku i ubezpieczeń wypłata to wynagrodzenie brutto, podczas gdy to co trafia bezpośrednio w nasze ręce, to wynagrodzenie netto. Jak już wcześniej wspomniano, pierwsze dwa filary w Polsce są filarami obowiązkowymi. Trzeci natomiast filar jest filarem nadprogramowym i dobrowolnym. Przede wszystkim obejmuje on pracownicze programy emerytalne, czyli w skrócie jest to PPE oraz tak zwane indywidualne konta emerytalne czyli IKE. Jeżeli obywatel zdecyduje się na jakiekolwiek dodatkowe formy oszczędzania na emeryturę, to również te pieniądze trafią na jego konto tak zwanego trzeciego filara emerytalnego. Jest to zatem nasza nadaktywność, która jednakże może nam niekiedy pomóc na stare przysłowiowe lata. Być może zatem warto o tym pomyśleć już zawczasu.

Copyright @ 2010 Biznesowe sprawy