Biznesowe sprawy

System emerytalny

Każdy kraj ma swój własny, ustalony przez rząd i układ finansowy system emerytalny, który w większości przypadków jest systemem niepowtarzalnym i jedynym dla danego kraju. System emerytalny w Polsce mówi według przepisów swojego prawa o tym, że państwowa emerytura a więc świadczenie emerytalne w postaci pieniężnej przynależne jest osobom, które w swoim życiu posiadają w pełni udokumentowany i poparty zaświadczeniami czas zatrudnienia w sposób legalny. Dotyczy to jednak tylko i wyłącznie osób, które urodziły się przed rokiem tysiąc dziewięćset czterdziestym dziewiątym. Osoby, które urodziły się po tym roku, mają prawo do świadczeń emerytalnych, kiedy osiągną ustalony przez prawo wiek emerytalny oraz maja właściwy poziom w swoim indywidualnym koncie ubezpieczeniowym. W przypadku tychże osób, nie ma większego znaczenia staż pracy, ale liczy się to, ile zgromadziliśmy przez całe nasze życie właściwego kapitału. Polskie prawo przewiduje, że wiek emerytalny to sześćdziesiąt lat dla kobiet oraz sześćdziesiąt pięć lat dla mężczyzn. Oddzielną tematyką są świadczenia emerytalne dla na przykład rolników czy mundurowych. Tam odbywa się to w nieco inny sposób, w przypadku rolników bowiem świadczenia wypłacane są w ramach KRUS-u, natomiast w przypadku pozostałych osób, z ramienia ZUS-u. Emerytura jest zatem zależna w dużym stopniu od tego, kim się było w okresie wieku produkcyjnego oraz na jakiej wysokości kształtowały się nasze zarobki.

Copyright @ 2010 Biznesowe sprawy