Biznesowe sprawy

Program Czterech Reform

Dumną nazwę Programu czterech reform nosił program udoskonalenia czterech aspektów życia w Polsce stworzony przez rząd Jerzego Buzka. Program ten został opracowany i wprowadzony w życie w ramach reformy oświatowej, administracyjnej, zdrowotnej oraz emerytalnej. Na czym polegała emerytalna. Posłuchajcie sami. Przede wszystkim ta reforma pod rządami Jerzego Buzka zakładała, że zostaną uzupełnione dotychczasowe sposoby finansowania zarówno rent jak i emerytur w postaci właśnie rzeczonych słynnych trzech filarów. Finansowanie tego rodzaju świadczeń, jakie są wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz tych, co pochodzą od składek osób aktywnych zawodowo mają być składowane w filarze pierwszym. Z kolei wysokość świadczenia emerytalnego, jaki miałby wynikać z filaru pierwszego, czyli tego, który obejmował będzie wszystkie osoby, jakie nie przekroczyły w momencie wejścia programu w życie, pięćdziesiątego roku życia, została uzależniona od stażu pracy a także wysokości wynagrodzenia takiego pracującego. Składka taka to osiemdziesiąt procent składki poprzedniej, a także około trzydziestu sześciu procent zarobków w ogóle. Z kolei filar drugi winien być oparty o Otwarte Fundusze Emerytalne, które będą tworzone poprzez Powszechne Towarzystwa Emerytalne. Składka tego rodzaju to około dwudziestu procent składki, która nie jest wpłacana do filaru pierwszego, ale składowana na indywidualnych kontach emerytalnych i wprowadzana w obieg przez rynek finansowy. Trzeci i ostatni filar to składki dla osób, które mają intencję się ubezpieczać dodatkowo, czyli nie tylko we wszelkiego rodzaju towarzystwach ubezpieczeniowych, ale także w pracowniczych programach emerytalnych.

Copyright @ 2010 Biznesowe sprawy