Biznesowe sprawy

Prawo

Prawo ma znaczący wpływ, gdyż dzięki niemu jest ogólny porządek w Państwie. Każda dziedzina ma swoje akty prawne, które mówią o ogólnym postępowaniu, szczególnie w kwestiach spornych. W prawie można wyróżnić główny aspekt, który zwany jest Dziennikiem Ustaw. Zawiera on wszystkie najważniejsze ustawy podjęte przez sejm i zatwierdzone. Kodeksy takie jak cywilny czy pracy również tam są zawarte. Drugim ważnym aktem prawnym jest Monitor Polski. Sprawami prawnymi natomiast zajmują się głównie prawnicy. Kwestie sporne natomiast rozwiązuje się w sądzie. Na podstawie zeznań świadka, dokonuje się oceny ostatecznej. Prawo określane jest przez polityków. To oni decydują o najważniejszych sprawach w Państwie. Ich decyzje muszą być stosowane przez obywateli. Prawo można podzielić na kilka gałęzi, w zależności od tego, czego dotyczą. Do najważniejszych należą: prawo konstytucyjne, cywilne, pracy, karne, administracyjne, rodzinne i finansowe. Nieprzestrzeganie prawa grozi karą grzywny lub pobytem w więzieniu.

Copyright @ 2010 Biznesowe sprawy