Biznesowe sprawy

Praca

Praca jest formą umowy między dwojgiem ludzi, gdzie jednym z nich jest pracodawca, a drugim pracownik. Łączy ich umowa wyrażona na piśmie, która ustala poszczególne warunki pracy. Pracownik natomiast za swój poświęcony wkład i czas w miejscu pracy otrzymuje wynagrodzenie. Ponadto może się starać o wiele innych świadczeń zgodnych z prawem. Pracodawca zapewnia należyte warunki w pracy oraz zapewnia możliwość urlopu dla swojego pracownika. Pracę można znaleźć poprzez oferty wywieszane przez Urzędy Pracy lub ogłaszane w Internecie. Ta druga forma jest od kilku lat najpowszechniejsza. Człowiek pracuje do lat emerytalnych, czyli do około 60 roku życia. Po tym okresie następuje czas emerytalny. Pracę można wykonywać na podstawie kilku różnych umów: zlecenia, o dzieło, na czas określony, nieokreślony lub czas próbny. Każda z nich posiada inne warunki. Natomiast oprócz wynagrodzenia, pracownik może otrzymywać dodatek prowizyjny. Pracę można wykonywać w swoim kraju lub wyjechać za granicę. Dodatkowo pracownik może mieć stałe godziny pracy lub nienormowane.

Copyright @ 2010 Biznesowe sprawy