Biznesowe sprawy

Podatki

Podatki to kwoty ustalane przez Państwo, które musi odprowadzić bezpośrednio lub pośrednio każdy obywatel. Daje to Państwu pieniądze na sfinansowanie ważnych wydatków. Jednym z najbardziej popularnych jest podatek dochodowy. Odprowadza się go do Urzędu Skarbowego, najczęściej co miesiąc. Płaci go każda osoba prowadząca działalność bez względu na formę. Podatek ten płaci za siebie oraz za swoich pracowników, następnie raz w roku zostaje z niego rozliczana. Jeżeli występuje nadpłata podatku, to Urząd ma prawo zwrócić jego część. Natomiast przy niedopłacie, pracodawca uiszcza go w kasie Urzędu. Drugim ważnym podatkiem jest podatek VAT. Mówi on o różnicy między kwotą netto a kwotą brutto która jest pomniejszona o zysk dla pracodawcy. Podatek VAT jest podatkiem obowiązkowym i płaci go każdy, kto handluje towarami lub zajmuje się usługami. Każdy przedsiębiorca wylicza kwotę tego podatku i płaci ją do Urzędu Skarbowego. Skalę podatków ustala co roku Minister Finansów i ich obecną wysokość zawsze można sprawdzić w prasie finansowej oraz w Internecie.

Copyright @ 2010 Biznesowe sprawy