Biznesowe sprawy

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy jest opłacany przez osoby fizyczne, aczkolwiek pojęcie to nie zostało dotychczas do końca zdefiniowane. To jakiej instytucji należy zapłacić podatek zależy od miejsca zamieszkania osoby fizycznej, co nazywane jest zasadą rezydencji. Polega to na tym, że osoba, która mieszka na terytorium danego kraju płaci podatek z całych swoich dochodów, nawet jeśli część z nich pochodzi z zagranicy. Ta zasada może stać się źródłem pewnych nieporozumień, dlatego że, może zaistnieć sytuacja w której ten sam dochód zostanie opodatkowany podwójnie, zarówno w państwie na terytorium którego zamieszkuje osoba fizyczna, jak u w państwie uzyskania przychodu. Zjawisko to nosi nazwę podwójnego opodatkowania, aczkolwiek przewidziane są rozwiązania by mu zapobiegać czyli umowy bilateralne. Kolejnym problemem może okazać się sytuacja, gdy nie można przyporządkować obowiązku podatkowego na zasadzie rezydencji, wtedy przyporządkowuje się według zasady źródła. Polega to na tym, że podatek na terytorium danego kraju płacą osoby, które nie zamieszkują go a jedynie osiągają w nim dochody. Z pozoru zasady te mogą wydawać się dość skomplikowane, ale po dokładniejszym ich przeanalizowaniu okazują się przejrzyste i logiczne. Warto je znać by uniknąć na przykład zapłacenia podwójnego podatku jeśli pracowaliśmy za granicą.

Copyright @ 2010 Biznesowe sprawy