Biznesowe sprawy

Pierwszy filar

System emerytalny w Polsce opiera się na tak zwanych trzech filarach, z których pierwsze dwa mają charakter obowiązkowy, zaś filar trzeci jest filarem dobrowolnym. W przypadku filaru pierwszego, jest to przede wszystkim system repartycyjny, który polega na tak zwanej umowie pokoleniowej. O co chodzi konkretnie. O to, że obecnie wypłacane emerytury mają źródło swojego finansowania właśnie ze składek osób, które są aktualnie aktywne zawodowo. System ten jest sprawny i efektywny jedynie wtedy, gdy składki osób pracujących wpływają regularnie i we właściwej wysokości tak, aby zapewnić nie tylko ciągłość, ale również odpowiedni poziom wypłat świadczeń emerytalnych dla osób, przebywających na emeryturze. Obowiązkowe składki ZUS zatem to około dwudziestu procent wynagrodzenia brutto, które są niezwrotne i nie są również dziedziczone. Jeśli następuje przekroczenie, wtedy zasady systemu nie sprawdzają się w stopniu w jakim powinny, dlatego tak ważne jest, aby likwidować bezrobocie i szarą strefę, gdyż dzięki temu nie ma dziur w emerytalnym budżecie. Jeśli natomiast jest wysoki poziom bezrobocia w danym kraju, to jednocześnie emerytury w nim będą zatrważająco niskie, gdyż nie będzie komu wytwarzać Produktu Krajowego Brutto, co z kolei może grozić załamaniem rynku emerytalnego. Baza wymiaru składek na emerytury czy renty nie może również być wyższa aniżeli kwota jaką jest trzydziestokrotna mnożność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Copyright @ 2010 Biznesowe sprawy