Biznesowe sprawy

Otwarty Fundusz Emerytalny

Polska jest krajem niezwykłym w każdym tego słowa znaczeniu. To u nas niestety są najniższe emerytury, mimo, że aparat systemu jest bardzo pięknie rozbudowany i zatrudnia mnóstwo, czasami zbędnych osób, oraz stawia sobie wspaniałe budynki. Co jednak ze słynnymi OFE. Cóż to jest właściwie. Otwarty fundusz emerytalny to tak naprawdę kilka definicji, zależnych od kraju w jakim w tym momencie będziemy tę kwestię omawiać. W każdym razie w Polsce wygląda to tak, że jest to osoba prawna, która jest niejako odrębną masą majątkową, a jej zarządzaniem i reprezentowaniem zajmuje się Powszechne Towarzystwo Emerytalne, które funkcjonuje oraz działa na bazie ustaw o zorganizowaniu i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, co odnaleźć można w jednolitym tekście w Dzienniku Ustaw. Ludzie, którzy przynależą do Otwartego Funduszu Emerytalnego mają tak zwane jednostki uczestnictwa, które równocześnie nadają im prawo do tytułu o część majątku, jaki właśnie przynależy do Otwartego Funduszu Emerytalnego. Reforma systemu emerytalnego, jaka została przeprowadzona w Polsce w roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym dziewiątym właśnie powołała do życia otwarte fundusze emerytalne i pozwoliła im na gromadzenie pieniędzy na świadczenia pieniężne emerytalne w ramach tak zwanego drugiego filaru. Na chwilę obecną w Polsce funkcjonuje czternaście Otwartych Funduszy Emerytalnych. Niegdyś było ich aż dwadzieścia dwa.

Copyright @ 2010 Biznesowe sprawy