Biznesowe sprawy

Odprowadzanie podatku

Źródła przychodów można podzielić na dwa rodzaje. Przychody związane z pracą oraz przychody związane z majątkiem. Do źródeł przychodów od których należy odprowadzić podatek zaliczamy między innymi zarobki związane z wykonywaną pracą, rentą, emeryturą; działalnością wykonywaną osobiście; pozarolniczą działalność gospodarczą (dotyczy też wolnych zawodów); również działalnością specjalną produkcji rolnej. Również przychody z nieruchomości, najmu, dzierżawy i tym podobnych należą do grupy od której należy odprowadzić podatek. Pieniądze, które zdobędziemy z kapitałów pieniężnych (czyli na przykład odsetki od pożyczek, wkładów oszczędnościowych, przychody z funduszy powierniczych i papierów wartościowych) i praw majątkowych czyli przykładowo praw autorskich i praw pokrewnych także podlegają opodatkowaniu. Również w sytuacji sprzedania nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub praw do lokalu spółdzielczego czy prawa wieczystego użytkowania gruntów należy od tej kwoty odprowadzić podatek. Oczywiście nie wymienione tutaj są wszystkie sytuacje, ale ich znakomita większość, która dotyka nas każdego dnia. Warto zdawać sobie sprawę, kiedy musimy a kiedy nie, płacić podatek by uniknąć nieporozumień czy nawet ukarania za jego nieodprowadzenie. W razie wątpliwości zawsze należy skontaktować się ze specjalistą.

Copyright @ 2010 Biznesowe sprawy