Biznesowe sprawy

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest uproszonym narzędziem służącym wymierzaniu i pobieraniu należnego podatku bez ustalania podstawy wymiaru podatku, ale uwzględnia rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej oraz dodatkowe kryteria. Z tej formy rozliczania podatku mogą korzystać zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jak i spółki cywilne osób fizycznych jeśli ich działalność polega na świadczeniu usług dla ludności. Skorzystanie z niej jest fakultatywną formą opodatkowania, czyli zależy od indywidualnego wyboru podatnika, który jeśli się na nią zdecyduje jest zobowiązany złożyć stosowny wniosek. Przejście na kartę podatkową może nastąpić po otrzymaniu decyzji z urzędu skarbowego. Jest to forma wygodna ze względu na to, że jedynymi obowiązkami osoby prowadzącej działalność jest gromadzenie wystawionych dokumentów sprzedaży czyli na przykład faktur lub rachunków oraz ewidencjonowanie zatrudnienia i prowadzenia kart przychodów pracowników. Indywidualna decyzja urzędu skarbowego jest podstawą płatności podatku, dzięki czemu podatnik nie musi składać deklaracji podatkowych, musi tylko dokonywać comiesięcznej płatności podatku. Korzystnym czynnikiem jest również to, że podatnicy którzy zdecydują się na korzystanie z karty podatkowej są zwolnieni z płacenia podatku VAT. Oczywiście mogą zrezygnować ze zwolnienia i wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Copyright @ 2010 Biznesowe sprawy