Biznesowe sprawy

Indywidualne Konto Emerytalne

Jeśli pracujesz legalnie w Polsce, to musiałeś zdecydować w którymś momencie, na jaki chcesz otwarty fundusz emerytalny wpłacać swoje pieniądze. Mowa oczywiście o drugim filarze w systemie emerytalnym, ponieważ na pierwszy czy chciałeś czy nie, już zostałeś wybrany. Ta różnica między kwotą, jaką masz na umowie, a kwotą jaką dostajesz do ręki w postaci wynagrodzenia miesięcznego to właśnie to, co ci potrąca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. No, ale o tym innym razem. Co z tym drugim filarem. Cóż. Musisz wybrać spośród czternastu funduszy ten, gdzie ZUS będzie wpłacał około dwóch procent z twojego ubezpieczenia na twoją emeryturę. Ale żeby na to wpłacać, muszą ci założyć konto. I właśnie to konto nosi dumną nazwę indywidualnego Konta emerytalnego, które może gromadzić nasze środki na tak zwaną dodatkową emeryturę. Każdy szczęśliwy posiadacz takiego konta ma prawo do wybrania właściwego dla niego sposobu oszczędzania pieniędzy. Może wybrać sobie lokatę bankową albo ubezpieczenie kapitałowe. Albo jeszcze inaczej, może grać na giełdzie. Dochody, jakie wpływają na Indywidualne Konto Emerytalne są zwolnione z opodatkowania i tak naprawdę to jest faktyczna emerytura, jaką prawdopodobnie będziemy otrzymywać, o ile wcześniej nie upadnie rząd albo nie umrzemy zanim dożyjemy do czasu naszego przejścia na emeryturę. Wiadomo, że wszystko może się zawsze zdarzyć i z każdą ewentualnością zawsze należy się jednak liczyć.

Copyright @ 2010 Biznesowe sprawy