Biznesowe sprawy

Funkcje podatków

Podatek jest to obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane na przykład przez państwo lub jednostkę samorządu terytorialnego. Środki zebrane z podatków przeznaczane są na realizację zadań publicznych, dzięki czemu możliwe jest inwestowanie w rozwój infrastruktury, oświaty, służby zdrowia, policji, wojska i tym podobnych. Podatki charakteryzują się następującymi cechami: nieodpłatność, przymusowość, powszechność oraz bezzwrotność. Podatki pomimo, że nie lubiane przez większość społeczeństwa pełnią bardzo ważne funkcje takie jak funkcja fiskalna, regulacyjna, stymulacyjna i informacyjna. Postaram się przybliżyć na czym poszczególne z nich polegają. Stanowią one podstawowy rodzaj dochodów budżetowych, czyli pełnią tak zwaną funkcję fiskalną. Poza tym pełniąc funkcję regulacyjną kształtują ilość dochodu i majątku będącą w posiadaniu podatników. Mogą wpływać też zachęcająco lub zniechęcająco na podejmowane decyzje w sprawach działalności (funkcja stymulacyjna). Pełnią także funkcję informacyjną, ponieważ realizacja wpływów podatkowych dostarcza informacji o prawidłowościach bądź nieprawidłowościach procesów gospodarczych. Jak widać podatki są elementem niezbędnym w funkcjonowaniu państwa czy danej społeczności, na co dowodem może być też fakt iż już w starożytności lud był zmuszony do płacenia podatków czy danin.

Copyright @ 2010 Biznesowe sprawy