Biznesowe sprawy

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

W Polsce funkcjonuje bardzo mocno rozbudowany aparat urzędniczy pod względem różnego rodzaju świadczeń na rzecz obywateli. Szkoda jedynie, że te organy nie zawsze na rzecz dobra tych obywateli działają. Przykładem może służyć chociażby Urząd Skarbowy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dobrym przykładem również może służyć Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zwany w skrócie FUS-em to polski fundusz państwowy, który posiada swoje własne środki, zarządzane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zadaniem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest realizowanie zadań i obowiązków związanych z pierwszym filarem ubezpieczeń społecznych w tak zwanym systemie redystrybutywnym. Co to oznacza. Oznacza to, że zyski Funduszu Ubezpieczeń Społecznych to tak naprawdę składki na ubezpieczenie społeczne oraz dotacje z budżetu państwa i kredyty komercyjne. Te środku są gromadzone w funduszu i finansują wypłaty świadczeń pieniężnych w postaci ubezpieczeń emerytalnych oraz rentowych a także różnie interpretowane wypadkowe czy też tak zwane renty prewencyjne i wiele wiele innych świadczeń dla obywateli państwa polskiego. Reguły, na podstawie jakich działa i funkcjonuje Fundusz Ubezpieczeń Społecznych są jasno określone i zdefiniowane przez Ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Posiada on nawet cały swój rozdział w wymienionej wyżej ustawie.

Copyright @ 2010 Biznesowe sprawy