Biznesowe sprawy

Emerytura pomostowa

Pod terminem emerytury pomostowej, zwanej czasem pieszczotliwie pomostówką, kryje się świadczenie pieniężne, jakie przysługiwać może niektórym osobom pracującym, które wykonują zawód w szczególnie niekorzystnych warunkach bądź też o charakterze szczególnym, przy czym spełniają one dodatkowe wymagania, ściśle określone w umowach, ale ustające w chwili nabycia przez nie, prawa do emerytury poprzez nie tylko osiągnięcie wieku emerytalnego ale również i jego śmierci. Szczególnymi warunkami należy nazwać takie warunki pracy, w których istnieją szczególne czynniki ryzyka, jakie z biegiem lat w wykonywaniu danego zawodu mogą być przyczyną trwałego uszkodzenia zdrowia albo też spowodowania jakichś niewłaściwych zdarzeń dla dobra otoczenia. Warunki te mogą być określone poprzez na przykład siły natury. Pomostówkę może otrzymać pracownik, który urodził się po trzydziestym pierwszym grudnia tysiąc dziewięćset czterdziestym ósmym roku i ma długi czas pracy w warunkach określanych jako szczególne definiowany na piętnaście lat. Ponadto, osiągnął on wiek przynajmniej pięćdziesięciu pięciu lat w przypadku kobiet oraz sześćdziesięciu w przypadku mężczyzn a także ma okres zarówno składkowy jak i nieskładkowy w swojej karierze. Co ważne również, miało miejsce rozwiązanie stosunku pracy z taką osobą. Tylko w ten sposób ma on prawo w świetle polskich przepisów kodeksu pracy starać się o emeryturę pomostową. W innych wypadkach, taka emerytura nie należy się w żadnym jednym przypadku.

Copyright @ 2010 Biznesowe sprawy