Biznesowe sprawy

Dotacje

Dotacje są to środki dla osób które planują przedsięwzięcie biznesowe, pozyskane najczęściej z Unii Europejskiej. Każda osoba, która ma ciekawy pomysł i przedstawi ja komisji, może starać się o otrzymanie tych pieniędzy. Kwoty są różne, ze względu na to z jakiego źródła pochodzą. W każdym mieście działa odrębna instytucja która zajmuje się pomocą w uzyskaniu środków z Unii. Należy wypełnić wniosek, napisać biznesplan i przedstawić ją komisji. Jeśli ocena jest pozytywna, wtedy osoba dostaje dotację. Dotację można nawet uzyskać w Urzędzie Pracy, pod warunkiem otrzymania statusu osoby bezrobotnej. Obecnie jest coraz więcej możliwości otrzymania tej formy pomocy finansowej na własną działalność. Jednym z warunków które trzeba dotrzymać jest utrzymanie swojej firmy prze określony czas. Dotacje mogą być także na rozwój własnej firmy, inwestycje w firmie, zakup sprzętu, oprogramowania, wdrożenia nowych technologii i wiele innych. Na taki cel pieniądze zawsze przyznaje Unia Europejska. Często są to bezzwrotne środki lub z minimalnym oprocentowaniem.

Copyright @ 2010 Biznesowe sprawy