Biznesowe sprawy

Definicja

Powszechnie zwana emeryturą, niegdyś jednak znana była jako renta starcza. Jest to oczywiście świadczenie w postaci pieniądza, które to świadczenie ma być swego rodzaju zabezpieczeniem egzystencji osób starszych, które z uwagi na swój sędziwy wiek, nie mogą już wykonywać pracy zarobkowej, gdyż nie mają już takiej zdolności ani w sensie fizycznym ani w sensie psychicznym czy tez pod kątem odpowiednich umiejętności umysłowych, pozwalających na wykonywanie poleceń zawodowych swoich przełożonych. Brak takich zdolności dotyczy oczywiście zarówno pracowników jak i przedsiębiorców, którzy sami dla siebie byli szefami jak i rolników i wielu innych osób, które w czasie wieku produkcyjnego wykonywały swoje zawody. Istnieje również szereg przyczyn, dla których dane osoby, już tejże pracy nie wykonują a mianowicie chodzi konkretnie o sytuację, w której z przyczyn od siebie niezależnych musiały one zrezygnować z wykonywania zawodu i przejść na tak zwaną wcześniejszą emeryturę, a niestety z przyczyn obiektywnych nie są one w stanie wykonywać nadal swojego zawodu i nie mają innego źródła dochodu, które pozwalało by im na godne życie do śmierci. W takiej właśnie sytuacji państwo jest zobowiązane do przekazywania comiesięcznego świadczenia pieniężnego na rzecz takich właśnie osób. Oczywiście wielkość emerytury w dużym stopniu uzależniona jest od wykonywanej przez całe życie takiej osoby profesji. Nie będzie bowiem równa emerytura osoby sprzątającej i na przykład kierownika budowy.

Copyright @ 2010 Biznesowe sprawy